SP310 拓片纸
SP310拓片纸(锚纹纸)提供了一种简单的测量表面粗糙度的方法。
拓片纸有一层坚硬的不可压缩聚合物和一层泡沫面构成。
将拓片纸放到被测表面,并进行充分压印后,表面粗糙状况就会详细的记录到拓片纸上。

技术参数

型号   测量范围 ( mils / μm )
SP310-CM   0.5 - 1.0 / 12 -25
SP310-C   0.8 - 2.5 / 20 - 64
SP310-XC   1.5 - 4.5 / 38 - 115
SP310-XP   4.6 - 5.0 / 116 - 127